Wat is NIB?

Om een topregio te zijn in de wereld van morgen is industriele activiteit essentieel.

De 'Industrie van de Toekomst' is gebaseerd op innovatie en creeert op duurzame wijze welvaart en gediversifieerde werkgelegenheid in Vlaanderen.

Het Nieuw Industrieel Beleid creeert de voorwaarden en stimuleert het nodige veranderingsproces om bestaande industriele activiteit te vernieuwen en om bijkomende industriele activiteit te ontwikkelen.

Om dit duurzaam te verwezenlijken steunt het Nieuw Industrieel Beleid op 4 pijlers:

  • de economische pijler, met clusters van bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs, gericht op de creatie van de Fabriek van de Toekomst;
  • de innovatie-pijler, die specifiek gericht is op die innovatie die transformatie bewerkstelligt;
  • de sociale pijler, gericht op competentieontwikkeling en een nieuwe arbeidsorganisatie;
  • de infrastructuur-pijler,  die de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor de Industrie van de toekomst verhoogt en de verankering ervan versterkt.