Sociale pijler: Competentie-ontwikkeling en Arbeidsorganisatie

Essentieel voor de transformatie is de koppeling van het competentie- en arbeidsmarktbeleid aan het NIB.

Hierbij staan twee belangrijke processen centraal: de uitrol van het loopbaanakkoord met engagementen van de sociale partners voor prioritaire acties in de transitie van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid (actie 19) en de hervorming van het secundair onderwijs met de implementatie van het actieplan STEM en het werkplekleren (acties 20 en 25).

Daarbij voegt zich een actie voor het bevorderen van excellente partnerschappen voor competentieontwikkeling (actie 24).  Andere specifieke acties zijn gericht op het versterken van de voorlichting bij studiekeuzes ten gunste van wetenschappelijk-technologische richtingen en een imagocampagne voor de stimulering van carrieres in de industrie.