Ondersteunende en begeleidende Acties

Naast de acties onder de vier grote beleidspijlers zijn er nog twee types acties die het actieplan van het NIB vervolledigen.

Ten eerste, de acties voor de ontwikkeling van een strategische managementstructuur van het industrieel beleid. Die is gericht op een sterk maatschappelijk draagvlak via interactie met alle betrokken actoren, met de oprichting van een Industrieraad (actie 32), en de erkenning van de rol van de SERV (vernieuwend sectorbeleid) en de VRWI (innovatieregiegroepen) in het proces om strategische transformatieplannen uit te werken (acties 35 en 36).  Een strategische mogelijkheidsvoorwaarde van het NIB als geintegreerd beleid is het Interministeriele Comite Industrie (actie 31) Tevens wordt een interdepartementale coordinatie opgericht om die beleidscoordinatie in praktijk te brengen (actie 33), gesteund met een studiecapaciteit en een adviserende functie om opportuniteiten voor clustervorming te detecteren (acties 37, 38 en 39).

Ten tweede zijn er verschillende acties binnen een nieuw flankerend industrieel beleid. Die vertrekken vanuit het belang van een transparant regelgevend kader (actie 40). Een belangrijke groep acties zijn gericht op de versterking van de kostenefficientie en productiviteit van de industrie ten aanzien van intermediaire productiefactoren zoals energie, materialen en transport in het kader van een duurzaam industrieel beleid (acties 42 tot 47). Ook zijn gerichte acties gepland om investeringen aan te trekken naar prioritaire clusters en om internationalisering via gerichte export te helpen bevorderen (acties 48 en 49). Tot slot is de internationale afstemming van het Vlaams industrieel beleid, en vooral de afstemming met het federaal beleid een voortdurend actiepunt (actie 50).

Acties