Innovatiepijler: Transformatie door innovatie

Onder deze innovatiepijler worden acties van het industrieel innovatiebeleid samengebracht die gericht zijn op de versterking van de transformatiecapaciteit door innovatie.

De acties 9, 10 en 11 geven vorm aan de rol van lichte coordinatiestructuren voor de ontwikkeling van transformatie- en innovatiestrategieen in respectievelijk duurzame chemie, de maakindustrie en de automotive als deelcluster.

Verder zijn er specifieke acties om de positie van lead-plants te versterken (actie 15); strategische onderzoekscentra beter te laten bijdragen tot de ondersteuning van het NIB (actie 13); het Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden gericht in te zetten (actie 14); het instrumentarium voor innovatie en transformatie klantgerichter aan te bieden (actie 16); normen, standaarden en regelgeving te gebruiken als hefboom voor innovatie (actie 17); en het draagvlak voor transformatie door innovatie te versterken mede door een nieuwe innovatiepact (actie 18).

Nieuws