Infrastructuurpijler: Ondersteunend Infrastructuurbeleid

In deze pijler wordt gefocust op de rol van de financiele overheidsinstrumenten voor het stimuleren van een lange termijnaanpak voor transformaties, in het bijzonder op het vlak van ondersteunende infrastructuren die vaak bepalend zijn voor systeeminnovaties.

Een eerste actie (actie 28) richt zich op de lange termijn investeringscapaciteit van de overheid voor het bevorderen van kritische netwerkinfrastructuren die cruciaal zijn bij de transformatie.

Een tweede actie is specifiek gericht op een lange termijnkader voor investeringen in onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (actie 29).

Een derde actie wil het innovatief aanbesteden in alle departementen uitrollen als hefboom van een vraaggericht innovatie- en transformatiebeleid (actie 30).