Economische pijler: Fabriek van de toekomst

De economische pijler van het NIB focust op de 'Fabriek van de Toekomst' als het knooppunt van het nieuwe productiviteitsoffensief. Dit productiviteitsoffensief moet de competitiviteit van onze economie structureel versterken door in te zetten op samenwerking in waardeketens en clusters.

De eerste actie onder deze pijler is de oprichting van een strategisch leerplatform voor de realisatie van de Fabriek van de Toekomst via voorbeeldprojecten en ervaringsuitwisseling. De tweede strategische actie wil de voortrekkers verenigen in een netwerk van gerenommeerde productiesites waarmee Vlaanderen als attractieve proeftuin voor de Fabriek van de Toekomst op de kaart kan worden gezet. Daarnaast worden nieuwe pistes uitgewerkt voor de ontwikkeling van innovatiegedreven clusterplatformen in strategische domeinen (actie 4) en voor de verankering van productiebedrijven in een hoge kostenregio als Vlaanderen (actie 5).

Verder zijn er onder deze pijler nog specifieke acties voor de hervorming en bundeling van het beleidsinstrumentarium met een focus op het betrekken van de kmo's in het transformatiebeleid (acties 3 en 6), voor de stimulering van industriele spin-outs (actie 7) en voor de informatisering van processen in waardeketens (actie 8).

Nieuws