Overzicht van de mijlpalen en monitoring van de 50 acties

Op 27 mei 2011 keurde de Vlaamse Regering het Witboek NIB goed. Hiermee stelde ze een beleidsplan met 50 acties op voor het verzekeren van de toekomst van de industrie in Vlaanderen.  Dit Actieplan is ondertussen op kruissnelheid gekomen en de uitvoering er van wordt nauwkeurig opgevolgd.

In onderstaande tabellen vindt u het overzicht van de mijlpalen terug en de stand van zaken met betrekking tot de 50 acties door middel van monitoring en de status ervan.

Status NIB-acties juni 2014