Overheid als early adaptor - Einde van het dralen: nu laadpalen

14 januari 2014

Ondersteunende en begeleidende Acties

laadpaal met symbool

In maart 2011 maakte Vlaams minister-president Peeters 10 miljoen euro vrij voor 33 ondernemingen voor de bouw van 10.000 laadpalen voor elektrische wagens. Het totaal aantal ingeschreven elektrische wagens bedraagt in Belgie eind 2013 intussen 1500, een groei van 50% ten opzichte van eind 2012. Vandaag zijn er in Vlaanderen, naast de privaat beschikbare laadpalen, meer dan 600 publiek toegankelijke laadpalen, gebouwd door de private sector en ondersteund met deze overheidsmiddelen.

Deze overheidsmiddelen zijn vandaag nog steeds beschikbaar voor de private sector bij de bouw van laadpalen. Drie jaar geleden vroeg de sector immers zelf in te staan voor de locaties voor de bouw van de laadpalen. Om nu de bouw van publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische wagens sneller te doen verlopen, overlegt minister-president Peeters binnenkort met de private installatiebedrijven en de beheerders van publieke domeinen. Dit overleg moet leiden tot het snel afbakenen van nieuwe locaties waar laadpalen op publiek toegankelijke domeinen kunnen komen.

Een overschakeling naar milieuvriendelijke voertuigen, zoals elektrische wagens, kan de impact van het verkeer op het leefmilieu doen dalen. De Vlaamse regering is een groot voorstander van milieuvriendelijke en elektrische voertuigen, want die kunnen de luchtkwaliteit doen verbeteren, ze maken ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, onze economie wordt versterkt met nieuwe uitdagingen voor nieuwe spelers op de automobielmarkt,  de klimaatswijziging wordt tegengegaan.

 BIV naar 0

 "De Vlaamse regering wil volop inzetten op milieuvriendelijke en elektrische voertuigen. Wat betreft de elektrische voertuigen, hebben we er van bij aanvang voor gekozen om het vrije initiatief uit de markt te ondersteunen, via onder meer de ecologiepremie en de proeftuin voor elektrische voertuigen. Daarnaast heeft de Vlaamse regering, binnen de krappe budgettaire marges, ook gedaan wat ze kon op fiscaal vlak. Zo werden de BIV voor elektrische en hybride wagens herleid tot 0", aldus minister-president Peeters.

 In overleg met de private sector werd 3 jaar geleden gekozen voor het stimuleren van de uitbouw van de laadpalen via financiele impulsen. De sector vroeg zelf in te staan voor de locaties voor de bouw van de laadpalen. Daarom maakte minister-president Peeters in 2011 10miljoen euro vrij voor 10.000 laadpalen van 33 verschillende aanvragers/installatiebedrijven. Dit kost 24 miljoen euro. Deze voorziene overheidsmiddelen zijn vandaag nog beschikbaar voor de bouw van laadpalen.

 Van 600 naar meer dan 10.000

 Vandaag zijn er in Vlaanderen, naast de privaat beschikbare laadpalen, meer dan 600 publiek toegankelijke laadpalen. Een tekort aan elektrische laadpalen mag de consument echter niet verhinderen om een elektrische wagen aan te schaffen. Om de bouw van publiek toegankelijkelaadpalen sneller te laten verlopen, overlegt minister-president Peeters binnenkort met de private installatiebedrijven en de beheerders van de publieke domeinen, zoals Agentschap Wegen & Verkeer, Waterwegen & Zeekanaal, VVSG, POM's, en de intercommunales. Dit overleg moet leiden tot nieuwe locaties voor  publiek toegankelijkelaadpalen.

 Carpoolparkings

 Hierbij zal minister Crevits met de diensten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken nagaan waar ze de installatie van publiek toegankelijkelaadpalen (carpool- en snelwegparkings) kunnen aanmoedigen. In het bestek voor de hernieuwing van de concessie van autosnelwegparkings wordt de plaatsing van laadpalen gestimuleerd. Zo werd op een autosnelwegparking in Ruisbroek, bij de hernieuwing van de concessie, een eerste laadpaal geplaatst. Via het Klimaatfonds heeft minister Crevits een voorstel ingediend om de carpoolparkings langs gewestwegen uit te rusten met elektrische laadpalen, via een subsidiering aan de sector. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een eerste oproep tot kandidaatstelling de eerste helft van dit jaar.

 

Bron: kabinet van de Minister-President