1,5 miljoen euro voor ‘Clusters voor industriële ontwikkeling’

7 mei 2014

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams minister voor Economie, voorziet de Vlaamse regering 1,5 miljoen euro voor een open projectoproep om nieuw industrieel ondernemen, met slimme specialisatie als hefboom, te stimuleren. Deze projectoproep geeft verder uitvoering aan het Nieuw Industrieel Beleid en ondersteunt de ontwikkeling van de 'Fabriek van de Toekomst'.

 De projectoproep richt zich tot bedrijven en kenniscentra om rond gezamenlijk gedragen industriele opportuniteiten, een clusterwerking te starten. Zo kunnen nieuwe industriele activiteiten ontstaan, en kan de industrie in Vlaanderen de omslag maken naar een industrie van de toekomst, een van de belangrijkste uitdagingen in het kader van Vlaanderen in Actie en het Pact 2020.

Deze open oproep is gericht naar consortia van bedrijven, ondersteund door kenniscentra en bedrijfsorganisaties, om hen toe te laten clusteractiviteiten uit te bouwen rond een opkomende industriele activiteit. Het gaat zowel over het oprichten van nieuwe clusters als over het doelgericht differentieren van bestaande clusterwerking. Via clusterwerking zal een breed draagvlak worden gecreeerd om de toekomstgerichte industriele activiteit te ontwikkelen. De cluster faciliteert internationale vermarkting en verankert de valorisatie in Vlaanderen.

Minister-president Peeters: "De Vlaamse regering ondersteunt hiermee de transformatie van industrie in Vlaanderen. De industrie draagt immers in zeer belangrijke mate bij tot de realisatie van de welvaart. Zo is de industrie verantwoordelijk voor ruim 370.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen, maar ook voor 80% van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en 85% van de Vlaamse export. om de nieuwe werkgelegenheid in maakindustrie te realiseren, moeten we niet enkel de loonkost verlagen, maar ook de competitiviteit verbeteren. De samenwerking in clusters door bedrijven uit verschillende sectoren en met actieve deelname van de kennisinstellingen, zorgt voor nieuwe producten en diensten, en maakt de transformatie van onze industrie naar meer groene, sociale, creatieve en innovatieve industrie mogelijk."

Het Agentschap Ondernemen organiseert deze projectoproep, waarvoor een budget van 1,5 miljoen euro wordt uitgetrokken. Tot 80 % van de aanvaarde kosten kunnen terugbetaald worden, met een maximum van 240.000 euro.