Projectoproep ‘4de oproep ‘Nieuw Industrieel Beleid: Zorgeconomie’

20 november 2013

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

De Vlaamse overheid doet een oproep naar projecten die berusten bij een nieuwe vorm van zorgorganisatie waar de samenleving baat bij heeft en die wereldwijd economisch kunnen renderen. Het budget van deze oproep bedraagt 3 miljoen Euro. Het is de bedoeling om via de gesubsidieerde projecten 'Zorgeconomie' samenwerking te ondersteunen. Samenwerking tussen enerzijds de ondernemerswereld en anderzijds de zorgsector in de overschakeling naar de Nieuwe Zorgmodellen van de Toekomst om product-dienstencombinaties in de waardeketen te realiseren. Centraal in de oproep staat het begrip 'Lead-customer'. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 17 maart 2014, de deadline loopt af om 12 uur.

Alle informatie kan u terugvinden via deze link: http://www.agentschapondernemen.be/artikel/4de-oproep-nieuw-industrieel-beleid-zorgeconomie