Hoe goed kent u de nieuwe productietechnologieën?

25 juni 2013

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

'Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst' kadert in de initiatieven 'Vlaanderen in Actie', gesubsidieerd  door Agentschap Ondernemen en uitgevoerd door  Agoria, Sirris en KU Leuven. Het project kadert ook binnen lopende initiatieven als 'Fabriek van de toekomst' en 'Made different' (www.madedifferent.be) en beoogt de identificatie en implementatie van interessante, al dan niet nieuwe, productietechnologieen die kunnen bijdragen tot een toekomstgerichte maakindustrie in Vlaanderen.
Dit studieproject wil een visie/plan uitwerken van hoe de Vlaamse maakindustrie kan transformeren naar de fabriek van de toekomst. Dit door nieuwe World Class productiemiddelen, en meer concreet, door te kijken hoe op korte termijn technologieen met hoge Technology Readiness Levels (TRL)-waarde op grotere schaal kunnen geimplementeerd worden. Op basis van een reeds uitgevoerde state-of-the-art studie en opvolging van internationale ontwikkelingen geeft de studie aan dat er heel wat technologieen zijn met een TRL-niveau 4....5 (technologie gevalideerd in laboratoria). Op lange termijn willen we daarom nagaan welke technologieen met een TRL-niveau van 4...5 potentieel hebben om verder door te groeien naar een hoge TRL en Market Readiness Level (MRL).
Om de stand van zaken van een technologie aan te geven wordt binnen deze studie het concept van de algemeen aanvaarde Technology Readiness Levels (TRL) gebruikt. Een TRL-niveau varieert van 1 tot 9 (1: basisprincipes gekend; .....;4: technologie gevalideerd in laboratoria;....; 9: technologie met succes geimplementeerd). Om de industriele implementatie van technologieen te evalueren, wordt binnen de studie gebruikt gemaakt van een Market Readiness Level (MRL), die eveneens een waarde kent tussen 1 (geen implementatie) en 9 (op grote schaal geimplementeerd). De MRL-waarde van een technologie is weliswaar regio-afhankelijk. In vergelijking tot een aantal buurlanden, hebben sommige technologieen met hoge TRL-waarde (bijv. multi-assig frezen, hard bewerken,..) in Vlaanderen een lager MRL-niveau.
Interesse? Werk mee!

Via een bevraging  willen we een beter beeld krijgen van de kennis en implementatie van een aantal productietechnologieen.
Op basis van deze resultaten willen we in een volgende stap met industriele partners, in een beperkt aantal werkgroepsessies, productietechnologieen met potentieel voor de Vlaamse maakindustrie identificeren. Ook medewerking via deze werkgroepsessies is van groot belang. Via de bevraging kan u uw interesse hiervoor aangeven.

Klik hier indien u de korte bevraging wenst in te vullen.

Contact

Sirris: Krist Mielnik, tel. +32 498 91 93 33
KU Leuven: prof. Bert Lauwers, tel. +32 16 32 24 85