Agoria juicht oprichting Strategisch Onderzoekscentrum Maakindustrie toe

20 juli 2013

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

 
 

De Vlaamse regering heeft op initiatief van minister van Innovatie Ingrid Lieten, beslist een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) voor de maakindustrie in Limburg op te richten. In het onderzoekscentrum gaan bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten samenwerken om toponderzoek voor de maakindustrie te voeren. Technologiefederatie Agoria, dat ijverde voor de oprichting van het centrum, is erg tevreden met de beslissing. Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen: "Het onderzoekscentrum moet Vlaamse bedrijven in meerdere sectoren ondersteunen met industrieel onderzoek naar productontwikkeling en productietechnologie en -processen om ze op internationale exportmarkten te laten concurreren." Het onderzoekscentrum zal ook het programma Made Different versterken met concrete onderzoeksresultaten. Opzet is daarbij om op termijn 500 kleine en grote bedrijven te laten doorgroeien tot echte fabrieken van de toekomst.

"We willen de beste krachten van alle bestaande onderzoekscentra, universiteiten en bedrijven samen brengen ten dienste van onze bedrijven die internationaal concurreren. De Vlaamse regering toont met deze beslissing dat het haar menens is om de toekomst van onze industrie te verzekeren en te versterken," zegt Wilson De Pril. Het onderzoekscentrum zal zijn hoofdzetel hebben in Limburg met eigen activiteiten in Lommel (onderzoek rond voertuigindustrie), Diepenbeek (onderzoek rond precisiemanufacturing) en Leuven (mechatronica, 3D printing). De SOC Maakindustrie is een concrete invulling van het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering. Voor 2014 wordt nu 8,4 mio euro extra vrijgemaakt, bovenop de 7 mio reguliere middelen die reeds waren voorzien. Zo zal de SOC maakindustrie een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat.

Het onderzoekscentrum zal onder meer bestaande activiteiten van Flanders' DRIVE (voertuigindustrie), FMTC (mechatronica) en de manufacturingafdeling van Sirris (collectief technologisch centrum van de Agoriasector) integreren. "Flanders' DRIVE, FMTC en Sirris genieten op het vlak van vraaggedreven onderzoek internationale erkenning en hebben jarenlange ervaring met de uitvoering van industrieel onderzoek in opdracht van bedrijven en samenwerking met de Vlaamse universiteiten. Dit zal de SOC maakindustrie een vliegende start geven," zegt De Pril.

De nieuwe SOC maakindustrie zal ook basisonderzoek voeren met een aantal van onze sterkste onderzoeksgroepen binnen de 5 Vlaamse universiteiten. De Vlaamse universiteiten hebben een goede wetenschappelijke positie in thema's die erg relevant zijn voor de maakindustrie (zoals mechatronica, elektronica, automatiseringstechnieken, productontwerp, productie-organisatie).

Made Different

De onderzoeksresultaten van de SOC maakindustrie moeten via een breed implementatieprogramma (Made Different) hun weg vinden naar de maakbedrijven. Opzet is daarbij op termijn 500 kleine en grote Vlaamse bedrijven te laten doorgroeien tot echte fabrieken van de toekomst. Het programma Made Different is met projectmatige steun van het Agentschap Ondernemen reeds opgestart en wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Vlaanderen beschikt over een brede mix aan maakbedrijven die internationaal competitief zijn en excelleren en direct kunnen instaan voor de internationale valorisatie van het onderzoek van de SOC maakindustrie. Een 100-tal maakbedrijven, groot en klein, werden reeds geidentificeerd als topbedrijven. Het zijn bedrijven die via unieke innovatieve oplossingen op de wereldmarkt een top-3 positie bekleden en actief zullen sturen en participeren in de SOC.

"Het gaat hier zowel om sterke, gevestigde multinationale spelers als groeibedrijven, familiale KMO's en hoogtechnologische spin-offs. Deze bedrijven zijn actief in vele segmenten van de maakindustrie. Ze hebben allen behoefte aan excellent onderzoek om hun internationale positie te handhaven."

"Via de SOC maakindustrie kan Vlaanderen zich ook internationaal op de kaart zetten als toplocatie voor de maakindustrie en zo nieuwe maakbedrijven aantrekken. Dergelijke buitenlandse investeringen zijn noodzakelijk om het industrieel weefsel te versterken en vernieuwen," zegt De Pril.