3 miljoen euro voor nieuwe projectoproep Nieuw Industrieel Beleid

4 november 2013

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

Er wordt een budget van 3 miljoen euro uitgetrokken om projecten te steunen die een roadmap ontwikkelen voor de vermarkting van een vernieuwend industrieel product, dienst, proces of business model. De oproep richt zich in eerste instantie tot consortia van samenwerkende bedrijven in een waardeketen, ondersteund door kenniscentra, sectororganisaties, bedrijfsgroeperingen, ... Tot 80 % van de aanvaarde kosten kunnen terugbetaald worden, met een maximum van 500.000 euro. Het is een open projectoproep zonder wedstrijdformule.

Meer info op www.agentschapondernemen.be/nib-roadmap