Vlaamse medefinanciering van 'Bio Base Europe NWE'

21 december 2012

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

De Vlaamse Regering kende op 21 december 1,28 miljoen euro toe vanuit het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid aan Bio Base Europe International vzw als medefinanciering voor de uitvoering van het project 'Bio Base Europe NWE'.

Het project kan een waardevolle bijdrage leveren aan de doelstellingen voor het realiseren van een transitie naar een duurzame en koolstofarme economie en heeft een reeel potentieel om Vlaanderen verder uit te bouwen tot een referentieregio op Europees en mondiaal vlak wat de biogebaseerde economie betreft.