08 | Stimuleren van informatisering van processen in waardeketens Gerealiseerd

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

  • Mijlpaal 2012: Instroom uit Oproep FvT2 (2012-Q4)
  • Mijlpaal 2013: Beleidsvoorstel (2013-Q2)

Beter geinformatiseerde processen verhogen de productiviteit van de industrie. In het bijzonder is er nog veel potentieel om processen tussen klanten-leveranciers of samenwerkende bedrijven binnen waardenketens te informatiseren, toegespitst op productiviteitsverhoging en nieuwe bedrijfsmodellen.

Concreet zal een beleidsvoorstel worden opgemaakt voor bewustmaking en ondersteuning van het informatiseren van dergelijke processen die de performantie van industriele waardeketens en clusters vergroten, op basis van een bilan van de Oproep Fabriek voor de Toekomst (sleuteltechnologieen) en raadpleging van experten.