07 | Verhogen van het aantal industriële spin-outs Gerealiseerd

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

  • Mijlpaal 2013: Resultaten van Oproep FvT3 (2013-Q1); Beleidsvoorstel (2013-Q3)

Het industrieel weefsel wordt versterkt door het stimuleren van de ontwikkeling van bijkomende industriele spin-outs. Bij bestaande bedrijven wordt met steun van het moederbedrijf gezocht naar ondernemers en niet-kernactiviteiten om nieuwe vormen van bedrijvigheid op te richten, de zogenaamde "industriele en diensten spin-outs". De activering van ondernemingsopportuniteiten bij bedrijven zal resulteren in extra hoogwaardige tewerkstelling. 

Concreet zal een Oproep 'NIB Nieuwe Fabriek voor de Toekomst' worden gericht op het ondersteunen van industriele spin-outs. Op basis van o.m. die ervaring zal een beleidsvoorstel voor verdere acties worden opgemaakt.