06 | Strategische investerings- en opleidingssteun richten op transformatie Gerealiseerd

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

  • Mijlpaal 2012: Evaluatie SIOS (2012-Q2); advies IR (2012-Q2); besluit VR (2012-Q4)

De steun voor strategische investeringen en opleidingen (SIOS) wordt ingeschakeld in het Nieuw Industrieel Beleid en richt zich op een versnelling van de transformatie van de industrie.

Concreet zal onderzoek gevoerd worden naar bijsturing van de bestaande regelgeving. Na advies van de Industrieraad zal de Vlaamse regering een besluit nemen over een aangepast steunkader dat zal voorzien in strategische steun voor transformatieprojecten.