05 | Een verankeringsstrategie uitwerken voor productiebedrijven in Vlaanderen Gerealiseerd

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

  • Mijlpaal 2012: Uitbesteding studie (2012-Q4)
  • Mijlpaal 2013: Studie (2013-Q2); advies IR (2013-Q3); beleidsconclusies ICI (2013-Q4)

In een hoge kostenomgeving zullen andere factoren beslissend zijn om productieactiviteiten in Vlaanderen te houden. Het debat over een betere verankering van bedrijven in Vlaanderen loopt al lang. 

Concreet zal een studie worden gemaakt over de factoren om productiebedrijven in Vlaanderen te houden (en aan te trekken) in het perspectief van de transitie naar de Fabriek van de Toekomst. Op die basis zal een strategisch plan worden opgesteld om productiebedrijven beter te verankeren op vlak van kapitaal, beslissingsmacht, kennis, infrastructuur, markt, ... en toekomstproject.