04 | Beleidsmatig uitwerken van strategische clusterplatformen voor de Fabriek van de Toekomst Gerealiseerd

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

  • Mijlpaal 2012: Beleidsoverleg over werking FISCH e.a. lichte structuren (2012-Q4)
  • Mijlpaal 2013: Tussentijdse evaluatie van FISCH als piloot voor clusterbeleid, inbegrepen andere lichte structuren (Q3-2013) met rapport aan ICI (Q3-2013)

Fabrieken van de toekomst zijn onderdeel van clusters van de toekomst. Clusters van bedrijven, verbonden met kennisinstellingen en onderwijs en opleiding, zijn immers een broedplaats van creativiteit en bron van productiviteitsvoordelen. Het NIB bevordert een ondernemersgedreven exploratie van waardeketens en clusters van de toekomst.

Het strategisch platform FISCH is daarom door de Vlaamse regering erkend als een transformatie- en innovatieplatform voor de Fabriek van de Toekomst in de duurzame chemie en een mogelijk model voor een gericht clusterbeleid. Ook voor de maakindustrie en de automotive in het bijzonder zal een clustergerichte transformatiestrategie en actieplan worden uitgewerkt. 

Met deze actie zal het beleid in dialoog gaan met FISCH en gelijkaardige initiatieven, om hun werkprogramma te verbreden naar alle domeinen die relevant zijn voor hun transformatieplan en zich te ontwikkelen tot een uniek strategisch platform voor interactie met de overheid. Hierbij worden ook nieuwe instrumenten zoals het strategisch leerplatform en de instrumenten 'toolbox' ingezet. Deze leertrajecten zullen dan voor het ontwikkelen van het clusterbeleid worden gebruikt.

Zo moet onze industrie ook inspelen op de bijzondere maatschappelijke uitdaging van de veroudering van de bevolking ( nieuw aangepaste woonvormen, medisch materiaal, nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, inzet van ICT,... ). Het transversaal thema van VIA, Flanders'Care, speelt daar volop op in. Vertrekkende vanuit de conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen, de innovatieknooppunten, onze uitstekende kenniscentra, de reeds opgedane ervaring inzake valorisatie van de innovatie en de internationale faam van onze gezondheidszorg, ligt hier voor de Vlaamse industrie een bijzondere opportuniteit.

Concreet zal een regelmatige dialoog worden gevoerd met het strategisch platform FISCH over de ontwikkeling van een breed werkprogramma voor de uitvoering van zijn strategisch actieplan waarvoor instrumenten van zowel innovatiebeleid, economisch beleid, competentiebeleid en andere beleidsdomeinen kunnen worden aangesproken. Deze leerervaring wordt door het departement EWI in een beleidsrapportering verwerkt. 

(Deze Actie sluit aan bij de Acties 9, 10 en 11 voor het oprichten van lichte coordinatiestructuren voor strategische innovatieplatformen.)