03 | Optimaliseren van het ondersteunend instrumentarium, met focus op kmo’s en financiering Gerealiseerd

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

  • Mijlpaal 2011: Lancering oproep FvT (2011-Q4)
  • Mijlpaal 2012: Lancering Oproepen FvT 2 en 3 (2012-Q2 en Q4); Inventarisatie en evaluatie instrumentarium (2012-Q4)
  • Mijlpaal 2013: Voorstel werkmodel aan ICI (2013-Q2)

Om ontwikkeltrajecten voor de Fabriek van de Toekomst te versnellen zal een 'toolbox' benadering worden uitgewerkt voor steun aan transformatietrajecten. Deze toolbox laat toe om instrumenten van alle relevante agentschappen en departementen te combineren en optimaliseren om systeemgerichte trajecten voor een vernieuwde productiviteitsgroei/transformatie te ondersteunen (bijvoorbeeld via combinatie van onderzoek en opleiding). Deze actie moet in het bijzonder Vlaamse kmo's helpen doorgroeien tot nieuwe sterkhouders in toekomstgerichte waardeketens en clusters.

Concreet wordt een werkmodel opgezet voor deze toolbox, door inventarisatie en evaluatie van het beschikbare instrumentarium en door optimalisatie met speciale focus op de financiele instrumenten en kmo's.