01 | Oprichten van een Strategisch Leerplatform voor nieuw industrieel ondernemen Gerealiseerd

Economische pijler: Fabriek van de toekomst

  • Mijlpaal 2012: Werkmodel (2012-Q3); startmoment (2012-Q4)

Het strategisch leerplatform verdiept het concept Fabriek van de Toekomst via voorbeeldprojecten van nieuw industrieel ondernemerschap op drie niveaus: individuele fabrieken, innovatieclusters en toekomstmarkten. Dit leerplatform is een samenwerking tussen de bedrijfsfederaties (die cases aanbrengen) en de overheid (betrokken administraties) om de succesvoorwaarden en knelpunten in kaart te brengen.

Concreet omvat deze actie de oprichting van dit platform en de opstart van een werkmodel voor de organisatie van case-studies en ervaringsuitwisseling.