50 Acties

01 | Oprichten van een Strategisch Leerplatform voor nieuw industrieel ondernemen Economische pijler Gerealiseerd
02 | Promoten van een internationaal gerenommeerd netwerk van productiesites Economische pijler Gerealiseerd
03 | Optimaliseren van het ondersteunend instrumentarium, met focus op kmo’s en financiering Economische pijler Gerealiseerd
04 | Beleidsmatig uitwerken van strategische clusterplatformen voor de Fabriek van de Toekomst Economische pijler Gerealiseerd
05 | Een verankeringsstrategie uitwerken voor productiebedrijven in Vlaanderen Economische pijler Gerealiseerd
06 | Strategische investerings- en opleidingssteun richten op transformatie Economische pijler Gerealiseerd
07 | Verhogen van het aantal industriële spin-outs Economische pijler Gerealiseerd
08 | Stimuleren van informatisering van processen in waardeketens Economische pijler Gerealiseerd
09 | Opstarten van een Transformatie- en Innovatieplatform voor Duurzame Chemie Innovatiepijler Gerealiseerd
10 | Opstarten van een Transformatie- en Innovatieplatform voor de Maakindustrie Innovatiepijler Gerealiseerd
11 | Opstarten van een Transformatie- en Innovatieplatform voor de Automotive, aanknopend bij de maakindustrie Innovatiepijler Gerealiseerd
12 | Synergie benutten tussen strategieën van de innovatieknooppunten en het NIB Innovatiepijler Gerealiseerd
13 | Ondersteuning van het NIB door Strategische Onderzoekscentra waarborgen Innovatiepijler Gerealiseerd
14 | Innovatief Aanbesteden versneld operationeel maken Innovatiepijler Met Vertraging
15 | Ondersteunen van ‘lead-plants’ Innovatiepijler Gerealiseerd
16 | Een klantgerichte benadering van het instrumentarium voor innovatie en transformatie opzetten Innovatiepijler Gerealiseerd
17 | Gebruiken van normen, standaarden en regelgeving als hefboom voor innovatie Innovatiepijler Gerealiseerd
18 | Draagvlak creëren voor transformatie door innovatie via het nieuwe Innovatiepact Innovatiepijler Niet Ok
19 | Via loopbaanbeleid evolueren van jobzekerheid naar werk- of loopbaanzekerheid Sociale pijler Gerealiseerd
20 | Vernieuwingsprocessen schoolloopbaan promoten Sociale pijler Met Vertraging
21 | 22 | Versterken van het technisch en industrieel onderwijs, hoger beroepsonderwijs in industrie en uitbreiden van het werkplekleren Sociale pijler Gerealiseerd
23 | Verbeteren van de aantrekkingskracht van de industrie voor talent Sociale pijler Gerealiseerd
24 | Introduceren van een flankerend excellent partnerschappenbeleid Sociale pijler Gerealiseerd
26 | Mobiliseren van industriële talenten via wetenschapscommunicatie Sociale pijler Gerealiseerd
27 | Werkgroep Industrieel Talent oprichten Sociale pijler Gerealiseerd
28 | Uitbouwen van kritische infrastructuur en netwerken voor systeeminnovatie Infrastructuurpijler Met Vertraging
29 | Uitbouwen van O&O- en innovatie-infrastructuur Infrastructuurpijler Met Vertraging
30 | Innovatief Aanbesteden versneld operationeel maken Infrastructuurpijler Met Vertraging
31 | Oprichten van een Interministerieel Comité Industrie Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
32 | Oprichten van een Industrieraad Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
33 | Organiseren van een operationele ondersteuning via een interdepartementale structuur Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
34 | Opstellen van actieplannen voor transformatie door de industrie Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
35 | Starten van Nieuwe Rondetafels voor een vernieuwend sectorbeleid Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
36 | Opstellen van adviezen voor een gericht innovatiebeleid door Innovatieregiegroepen Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
37 | Organiseren van een adviserende cel en informatieverzameling voor onderbouwing van langetermijnvisie van de overheid Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
38 | Adviseren vanuit de administratie van een keuzeproces voor een gericht innovatie- en clusterbeleid Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
39 | Organiseren van ondersteunend beleidsrelevant onderzoek Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
40 | Uitwerken van een analytisch kader voor een beleid op niveau van de totale productiekosten Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
41 | Implementeren van de voorstellen van de commissies Berx en Sauwens Ondersteunende en begeleidende Acties Met Vertraging
42 | Verstrengen van de EPB-normen Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
43 | Energie-efficiënte investeringen ondersteunen Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
44 | Uitwerken van een strategie voor de energietoelevering aan de Vlaamse industrie Ondersteunende en begeleidende Acties Met Vertraging
45 | Opstellen en uitvoeren van een plan voor industrieel materialenbeheer Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
46 | Uitwerken van de industriële component in het Beleidsplan Ruimte in functie van lokalisatiebeslissingen Ondersteunende en begeleidende Acties Met Vertraging
47 | Ruimte voorzien om te ondernemen met zorg voor duurzaamheid Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
48 | Ontwikkelen van een methodologie voor gericht aantrekken van buitenlandse investeringen ter ondersteuning van transformaties Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd
49 | Ontwikkelen van een methodologie voor export- en internationalisatiebeleid op groeilanden Ondersteunende en begeleidende Acties Op Schema
50 | Afstemmen met federaal beleid m.b.t. het concurrentievermogen Ondersteunende en begeleidende Acties Gerealiseerd